Nederlander verwacht actieve rol bedrijfsleven in maatschappelijke discussies

Ook verdedigen onpopulair standpunt wordt gewaardeerd


Een grote meerderheid van de Nederlanders verwacht dat bedrijven zich laten horen over maatschappelijke discussies die in het nieuws zijn. Zelfs als een standpunt van een bedrijf niet strookt met de eigen overtuiging, blijven veel Nederlanders toch positief over het bedrijf denken. Ongeveer de helft van de Nederlanders maakt zich op dit moment zorgen over ouderenzorg of armoede. Daarna volgen milieu en klimaatverandering, allebei door ruim een derde genoemd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Omnicom PR Group onder ruim 1.000 Nederlanders. De resultaten zijn representatief voor heel Nederland en gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio.

89 procent van de ondervraagden blijft loyaal aan het bedrijf als het standpunt niet overeenkomt met hun eigen mening. Ook vindt 26 procent het in dat geval alsnog goed dat een bedrijf zich durft te mengen in een maatschappelijk debat. Zelfs als een standpunt van een bedrijf niet strookt met de persoonlijke overtuiging, blijven veel Nederlanders toch positief over het bedrijf denken. Slechts 11 procent zal dan stoppen met het afnemen van producten of diensten, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 21 procent van de ondervraagden acht het helemaal niet nodig dat een bedrijf een standpunt inneemt.

Woorden én daden

Bedrijven kunnen dus niet meer zwijgen over belangrijke, maatschappelijke discussies zo stelt Nederland. Daar staat tegenover dat een bedrijf wel geloofwaardig moet zijn in het innemen van een standpunt. Nederlanders accepteren het niet als een bedrijf het eigen standpunt niet opvolgt met concrete acties (57 procent). Het is dus van groot belang dat standpunten ook worden waargemaakt met concrete daden.

Top 5 maatschappelijke thema’s

De top 5 waar Nederlanders zich op dit moment het meeste zorgen over maken zijn:

  1. ouderenzorg (52%)
  2. armoede (44%)
  3. het milieu (37%)
  4. klimaatverandering (37%)
  5. mensenrechten (33%).

De belangrijkste onderwerpen waarover een bedrijf volgens de ondervraagden een standpunt zou moeten innemen zijn achtereenvolgens: klimaatverandering (21%), milieu/ouderenzorg (20%) en armoede (17%).

Marjolein Rigter, verantwoordelijk voor Reputatiemanagement & Purpose bij Omnicom PR Group: “We zien dat bedrijven soms terughoudend zijn om zich uit te spreken over kwesties die spelen in de samenleving. Maar het loont echt. Zelfs als je een andere mening hebt, zijn veel mensen geneigd om nog steeds loyaal te blijven aan een bedrijf. Zolang je maar goed uitlegt waarom je een bepaalde positie inneemt. Kijk naar Nike. Niet iedereen kon zich vinden in hun standpunt maar als je naar de aandelenkoers kijkt, dan zie je dat ze er niet slechter van zijn geworden.

We zien in onze dagelijkse praktijk steeds meer vraagstukken rond purpose bij onze klanten. Er wordt veel internationaal onderzoek gedaan naar Purpose, maar specifiek in Nederland zien we nog weinig. Terwijl Nederlanders op een heel eigen manier naar Purpose kijken. Dit onderzoek helpt ons verder in onze advisering.”


Contact

Wil je meer weten over het onderzoek, de resultaten of ga je graag in gesprek met een van onze communicatie-experts? Neem dan contact op met Marjolein Aalbers ([email protected]).